Grāmatu pārskats par mūsu ūdeņiem

Sakārtojumā no jaunākā uz vecāko


Svētupe krustām šķērsām,

J.Kursīte, R.Noriņa, LKA & Nordik 2017, 

Kā viena tā otra noslēdz Latvijas Kultūras akadēmijas mācībspēku un studentu četru gadu laikā īstenoto pētījumu ciklu "Vidzemes Svētupe reālajā un mītiskajā kultūrtelpā". Rektores L. Muktupāvelas vēlējums lai šāda pētnieciska pieeja kalpotu līdzīgiem darbiem citviet.

Meklējat  bibliotekās!

Svētupes Lībiešu upurala, 
LKA, S. Laime, J. Urtāns
Cilvēks un daba: Engures ekoreģions -

Atbildīgie redaktori -             M. Kļaviņš, V. Melecis 2013,

Autoru pētījumi un raksti par visplašākajiem tematiem. 424 lpp.


Visus LU Akadēmiskā apgāda izdevumus var izvēlēties un iegādāties grāmatu galdā Raiņa bulvārī, 

vai Skolas ielā 5 (sētas māja, 3. stāvs).


Ludza pirms Ludzas -

Izdevniecības Nordik 2015.g. izdotajā J.Urtāna grāmatā

ieskicēta aizvēsturisku satiksmes ceļu iespējamība

pa Austrumlatvijas upēm un ezeriem.


Visus izdevniecības izdevumus var iegādāties Senču ielā 4-209.


Vidzemes SVĒTUPE mītiskajā un reālajā kultūrtelpā -

Zinātniski raksti un folkloras kopojums

Izdevniecība NT Klasika, 2016;

sastādītājs Juris Urtāns, Dr.hist. Dr.hab.art.;

autori - Rūta Muktupāvela; Janīna Kursīte; Sandis Laime; Rasma Noriņa; Digne Ūdre, Justīne Jaundzema; Ieva Vītola;

saturs - Vietas piederības apziņa: konstrukcija, interpretācija vai fakts;

- Svētupes ūdensceļš;

- Vietu nosaukumu semantika Svētupes apkaimē;

- Pārdabiskās būtnes Svētupes krastu folklorā: reģionālais aspekts;

- Vidzemes Svētupes apkaimes kultūrainavas izmaiņas pēc 20.gs. fotoattēliem;

- Tilti Svētupes kultūrainavā;

- Svētupes kultūrvēsturiskā topogrāfija: vietas un vietu folklora;

- Agrākās un mūsdienu teikas un nostāsti (mutvārdu liecības) par Svētupi.

Izdevīgākā IEGĀDE izdevniecībā Nordik, Senču ielā 4 - 2.stāvā, darbadienās.

 Grāmatas vāks ar saiti uz veikalu

 

ATMIŅU DAUGAVA, Jānis Ivars Padedzis, -

Ievada fragments, Māra Svīre  Grāmata-fotoalbums„ "Atmiņu Daugava” ir ieskats vēsturē un laikā, kuru vēl joprojām atceras dažādu paaudžu cilvēki.
Taču laikam piemīt milzu spēks un atmiņas nepierakstītas izgaist līdz ar pēdējiem to glabātājiem.
Šī grāmata ir lieliska iespēja vairāk nekā 4000 fotoattēlos un acu-liecinieku vēstījumos sameklēt un ieraudzīt Daugavu tās senajā veidolā, kur Staburags vēl raugās Daugavas krastos un brīnišķīgā senieleja aplūkojama ikviena acīm.
Šodien Daugavas ūdeņos pa-zudusi gan Lorelejas klints,  gan Pļaviņu rumba, gan Daugavas krāces, bet grāmata ļauj gluži kā senu draugu tās atkal ieraudzīt melnbaltās fotogrāfijās. 
 video prezentācija - 11` 37``

Grāmatā ievietoti arī dažādi vēstures avoti: arhīvu dokumenti, preses publikācijas, apraksti un pētījumi, kas paver iespēju atkal sastapties ar Daugavas senieleju posmā no Pļaviņām līdz Aizkrauklei un neaizmirst mūsu vēsturi, latviešu tautas kultūrvēsturiskās vērtības un likteņa pavērsienus.


LEJUP PA ABAVU, Valdis Avotiņš, Ints Lukss -

fragments - izdevniecības vietnē;        Visu laiku labākais ceļvedis!

39,7     Kreisajā krastā ietek strauts, kas plūst gar Kroju mājām, kuru tuvumā atrodas lībiešu uzkalniņu senkapi. Līdz Rendai (5 km) Abavas plūdums ir lēns, neizteikts, tās platums posmā sasniedz  30-50 m, dziļums 2 m, kritums 0,1-0,2 m/km. Nostāsts vēsta, ka starp vāciešiem, kuri no Rendas nākuši iekarot Sabili, un kuršiem starp Kroju un Tāleju mājām notikusi kauja, kurā uzvarējuši kurši. Netālu no Krojām Abavas dzelmē vēl varot redzēt vācu bruņinieka karietes riteņus 

38,7     Abavas labajā krastā meža klajuma malā atrodas Strēļu mājas, pie kurām ieraugāms dižozols Ernests 7,5 m apkārtmērā. 1980.gadā ozols nosaukts Ernesta vārdā, par godu komponistam un diriģentam Ernestam Vīgneram (1850-1933), kurš Rendas pusē nodibinājis pirmo kori. Ozola vecums - aptuveni 600 gadu. Šo dižozolu E.Vīgneram par godu pēc dzejnieka I.Ziedoņa iniciatīvas apkopa dižkoku apzināšanas grupa.

37,5     Labā krasta pieteka Stelba iztek no Lelšu purva un avotiem. 0,5 km uz augšu no Abavas gar to pie bijušajām Stelbu mājām atrodas Stelbu avots. Tas ir strauta veidotās gravas izejā 3 m no galvenās gultnes, vietā, kur beidzas egļu mežs. No meža ceļa klāt ved taka. Mutuļavots pēdējos gados kļuvis mazāks. Bedrē pie nokalnes bijusi iekārtota dzirdinātava kolhoza govīm. 100 m uz leju gar Stelbas upīti tās labajā krastā ir grāvis.

 Nodaļu saturs -
Ievads;
Ieskats ģeogrāfijā un vēsturē;
Ceļošanas iespējas;
Abava / Venta / Amula / Imula;
Pateicības;
Plostnieku vietvārdi;
Bijušās kokmateriālu krautuves Abavas krastos lejpus Rendas;
Literatūra / Kartes M 1: 55 000

~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Valdis Avotiņš, Ints Lukss, Laivā pa Abavu,
Kultūrvēsturisks tūrisma ceļvedis pa Abavu un tās baseina upēmIzdevniecība AGB, 2004;
255 lpp.IEVADVĀRDI PIRMAJAM LAIDIENAM
 Ir vietas jāsauc vārdā, un tad tās atmostas. Daugavas krasti ir aizmiguši, un tie gatavi mosties, bet gaida saucēju. Latvijas Kultūras fonda Daugavas programmas paredz šīs vietas atmodināt. Dot aiz¬mirstos vārdus, aizmirsto vēsturi. Tāpēc mēs atjaunojam «Daugavas rakstus», kas sava laika jau iznākuši.
 Šī vairāku grāmatu sērija būs iekārtota tā, lai atsevišķa laidiena raksti (dažādas tematikas) apcerētu kādu noteiktu ģeogrāfisku posmu Daugavas tecē un noderētu ceļiniekam, tūristam šajā posmā ar izziņu tieši par šo krasta posmu, par šo maršrutu. Vārdu sakot, lai gājējam, pētniekam, tūristam, kas iet savu maršrutu gar Daugavas krastu, informācija nebūtu jāmeklē desmit grāmatās, bet visas ziņas sava ceļa viņš varētu gūt šajā savdabīgajā ceļvedī, apceru un zinātnisko rakstu krājumā.
 Līdzīga sērija Latvijas Kultūras fonds izdos ceļojumu aprakstus par Latviju, memuārus, vēsturisko notikumu un atsevišķu Latvijas vietu aprakstus. Šī sērija tiks nosaukta «Dzimtenes mācība». Mācība, kas mūsu jaunatnei aizmirsta, nezināma, neizjusta. Tāpēc ari šie «Daugavas raksti» - mūsu ejošajiem, meklējošajiem, darošajiem cilvēkiem, kuri saprot, ka Dievs racis Daugavu ne tikai pasaka, bet mums visiem pašiem - tepat un tagad. Baudīšanai, lepnumam, kārtībai un sakopšanai.
Imants Ziedonis

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  


SĀKUMS / SARUNAS / KARTE / ZIŅU PŪRS / LASĪTAVA / VIDRŪPE / SAZIŅAI / UZ AUGŠU

Še redzamā lapa ir mans melnraksts par tēmu "dzimtās zemes upes". Ja gaidītu skaistu pabeigtu, nesagaidītu. Ai. Liepiņš

atkal viena apakšmala nezkā un kapēc paliusi plika bez teksta...

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .