kartes sīktēls ar saiti uz Balticmaps-Sarija ar pietekām ~

Sarija (latgaliešuSarja, baltkrievuСар'янка) ir Daugavas > labā krasta pieteka Latvijā (Dagdas un Ludzas  novados) un Baltkrievijā  (Vitebskas apgabalā).                                                      PAPILDINĀTS-19.07.2016.

pamatnosaukums garums sinonīmi kritums vidējais sākotne  izteka stāvoklis baseins notece īpašais
  km  metri m/km  m.vjl regulēta km² km³ 
 SARJANKA* 77 (50)
 Sarija*   Bižas ezers 175 1/2 1047 (840)
  

Iztek no Bižas ezera Rundēnu pagastā. Augštece tek pa Rāznavas pauguraini, vidustece — Dagdas pauguraini. Garums 77 km (Latvijā 50 km), Latvijas teritorijā upe ap 40 km garumā regulēta. Lejpus Moļneicas ietekas 7 km garumā Sarjanka ir Latvijas un Baltkrievijas robežupe.  Baltkrievijas teritorijā tek pa Polockas zemieni. Ietek Daugavā lejpus Verhņadzvinskas Pie ietekas Ustjes ciems - 377. km līdz Daugavas grīvai. Lielākā apdzīvotā vieta krastos ir Sarja  (Baltkrievijā).

* pamatnosaukuma konsekvence līdz šim izriet no pieņēmuma, ka upes lejasdaļas nosaukuma forma attiecināma uz visu upi, tātad top par galveno. Vai tiešām?! Arī gadījumā kad lejtece, grīva atrodas citā etniskā teritorijā un svešas valodas vidē...

Ģeogrāfiskā aritmētika, jeb 1938. gada dati (LKV) apdomai.

Sarjas garums 68,7 km, no tiem 32,2 km Latvijā; baseina platība 965 (212). Līkumainā gaitā D - DA virzienā starp morēnu pauguriem, sākotnēji straujāka sasniedz līdzenumu un Greivas ez. 158,5 m vjl. Turpmāk raksturs atkārto augšteci un straujums pieaug. Kopējais kritums līdz Krievijas robežai 27,0 metri ar trijām ūdensdzirnavām. Pagriezties uz DR liek gala morēnas valnis, un sekojošais posms veido valstu robežu 7,4 km ar kritumu 13,2 m...CIK atliek līdz Dzvinai?

Pietekas ~

Lielākās pietekas ir   Volčica (12 km), Deņica (12 km), Malcenka (11 km), Čaušica (21 km), Asūnīca (35 km, labās), Nalogu strauts (8 km), Vanagupīte (9 km), Moļneica (11 km);

Asūnīca, arī Asūne (latgaliešu: Osyuneicabaltkrievu: Асуніца), ir upe Latvijā un Baltkrievijā. Garums 35 km (Latvijā 23,6 km). Baseina platība - 481,7 km² (Latvijā 455,7 km²) Posmā no Pīzāniem līdz Akticai tā ir Latvijas un Baltkrievijas robežupe. Latvijā šķerso Dagdas, Asūnes, Robežnieku un Ķepovas pagastus. Iztek no Dagdas ezera Ustjes līča. Posmā no Dagdas ezera līdz Lielajam Asūnes ezeram upi sauc arī Dagda. Lielākā apdzīvotā vieta krastā ir Asūne.

Lielākās pietekas: Ormjanka, Akmineica, Aktica, Pupaļņa, Borisovkas upe. Ietek Sarjankā Baltkrievijas teritorijā.

Ģeotelpiskās aģentūras logo ar saiti uz JEŠEzera vietvārdiem
~ ietekas...

Lukšova - Apaļu-Neikšānu ceļa > labā pusē 2011, foto - Otīlija Kovaļevska

Saite uz LĢIA Vietvārdu datu bāzi ~

Asūnīca, arī Asūne (latgaliešu: Osyuneica, baltkrievu: Асуніца), ir upe Latvijā un Baltkrievijā.

pamatnosaukums garums sinonīmi kritums vidējais sākotne  izteka stāvoklis baseins notece īpašais
  km  metri m/km m.vjll   km² km³ 
ASŪNĪCA
 35 (23,6) 53   158,6Dagdas ezers   481,7 

Posmā no Pīzāniem līdz Akticai tā ir Latvijas un Baltkrievijas robežupe. Latvijā šķerso Dagdas, Asūnes, Robežnieku un Ķepovas pagastus. Iztek no Dagdas ezera Ustjes līča. Posmā no Dagdas ezera līdz Lielajam Asūnes ezeram upi sauc arī Dagda. Lielākā apdzīvotā vieta krastā ir Asūne. Ietek Sarjankā Baltkrievijas teritorijā.

Lielākās pietekas: Ormjanka, Akmineica, Aktica, Pupaļņa, Rūbežneica //Borisovkas upe.


Pagastā divas ūdens dz., br.Smolkovsku ūdens dz, kas ražo arī elektrību ciemam, Lielais Asūnes ez savāc ūdeņus no Dagdas upes, Jolzas un nolaiž tos pa Asūnes upi. Ap 5 m plata upe iztek no, tek paplašā ielejā, kam dibenā pļavas, bet paugurainos krastos lauku klajumi un nelieli mežu puduri. Pizanos nonāk pie robežas, līdz Vārzavai tek pa to , tad atstāj Latviju. Pasavā Reiharda ūdens dzirnavas kam dambja viens gals sprs. (LKV)


Asūnē pie vecajām dzirnavām, foto - Otīlija Kovaļevska

LĢIA Vietvārdu datu bāzes saite uz Asūnīcu,

Gušča (arī Guščica) ir Narūtas > labā krasta pieteka Dagdas novadā.

 pamatnosaukums garums sinonīmi kritums vidējais sākotne  izteka stāvoklis baseins notece īpašais
  km  metri m/km m.vjll   km² km³ 
GUŠČA
 13 Guščica   178,4   46  

Sākas no Kromančuka ezera uz Andrupenes un Andzeļu pagastu robežas. Tek pa Dagdas meža dienvidrietumu malu. Augštece līdz Slobodai regulēta, lejtece izteiktā ielejā. Ietek Narūtā Dagdas pilsētas teritorijā. Upes krastā pie Dagdas muižas parka atrodas Dagdas ala. Pie satekas ar Narūtu - Dagdas pilskalns. Pēdējos gados sakopšanas darbi, talkas.


Ja tomēr meklētais ūdens neatradās - RAKSTI, - un pēc dienas vajadzīgais būs klāt!

Ludzas novada bibliotekas novadpētnieciskā datu bāze ļauj arī latgaliski lasīt -

Sarjanka (Sārija, Sarja) – Daugovas lobō pītaka (lejtece Boltkrīvejā). Upe iztak nu Bižas azara dīnvydreitu gola. Augštecē tak pa Rāznovas pauguraini, vydstecē – pa Dagdas pauguraini. Augštecē nu kreisō krosta upē īplyust nūvodgrōvu yudiņi. Latvijas teritorijā upes guļtne gondreiž 40 km garumā regulēta. Tei nūvadeita gar Greivas azara molu. Tyvojūtīs Boltkrīvejas rūbežai, upe tak pa dziļōku īleju. Šajā pūsmā pi Timaņim un Burakim bejušas yudiņsdzērnovas. Lelōkōs pītakas: lobō – Siņicas ryucs (8 km), Volčica (12 km), Dēnīca (12 km), Malciņa (11 km), Čaušica (21 km), Asūnīca (35 km, pēc cytim datim -- 23,6 km); kreisō – Nalogu ryucs 98 km), Vonogupeite (9 km), Mōlneica (7 km). Lejpus Mōlneicas ītakas 7 km garā pūsmā upe ir Latvijas un Boltkrīvejas rūbežupe. Upes baseinā 75 azari(kūpplateiba 29 km2). Upi škārsoj Ezernīku – Škaunes un Ludzas – Dagdas ceļš.

 

Pilns sateces baseins ~

SARJANKA 77 -Bižas ezers; <Nalogu strauts8 (>Kazeņa - Kazeņa ez.); >Siņicas strauts8; >Volčica12; >Deņica12 (>Pustošku gr.; >Guseņica); <Vonogupeite9;<Moļneica11 (<Grava; >Melnais gr.); >Malcenka11 -Malcānezers; (<Oļšanīks); >Čaušica21 (>Tovša); >Turja; >Asūnīca35 /Dagda9 -Dagdas ezers (<Locupe; >Narūta9 -Ješezers (<Paulinka; <Akmeneica -Udrijas ez.; <Židovka; <Jurkovas upīte); (>Guščica (<Purpļonka)); -Lielais ASŪNES ez. (>Ormjanka (<Sarkanā upīte; >Jolzas ez.- <Kaķu grovs -Ļutavcu ez.; >Tēce); <Tētes grovs4,3 (<Naudas groveits); <Rūbežneica //Borisovkas upe); >Kamenka; <Pupaļņa;<Akmineica; <Aktica (>Lukšova14 (>Ūšupe)); <Turja; <Mukvjacica;

Vēl ir noskaidrojams - kādu īsti ūdensteci sauc par `DAGDA`, un kā tā savieno ezerus kuros ietek un no kuriem iztek.

Here you can enter text or insert images or tables, if necessary.


 .