Upe apklusa stingumā kalta,Visa pasaule atkal ir balta !
          (H.Heislers.)

Daugava   Gauja     Lielupe   

attēls ar saiti uz NOTIKUMIEM


JAUNUMI

 upēs, 

krastos, 

ūdeņos, 


PRĀTOJUMIEM PAR ŪDEŅIEM - KLUBIŅŠ attēls ar saiti uz KLUBIŅU

Visas Latvijas upju baseinu KARTE -

vēsturiski attēli, fotogrāfijas, arī kartes - kopā ar izlasīto Tev veidos savu ainu. 


Wondermondo - pasaules brīnumu rokasgrāmata -Informācija par pasaules dabas un kultūras brīnumiem.

WonderMondo logo ar saiti uz sākumlapu

Wodermondo logo ar siti uz pasaules upēm


MĀRUPĪTE ~ vai timeklī ir vēl kāda vienai upei lapa veltīta?!

Mūsu Daugava - tā ir Lielvārdes skolas vietne par mazajām pietekām.

Timeklī jauna vietne - GAUJASISTABA.LV   lietojam, vērtējam un palīdzam attīstīties. Garākās upes augšgalam ir sava lapa!

Venta      Salaca    Baltijas jūra

~ upju upes ~

 PATREIZ upes.lv RODAMI DATI PAR   
3 9 9 5
UPĒM, grāvjiem un AVOTIEM


Augšējā stūrī  Valodas  ir vieta kur atrast mūsu upju galus.


ŪDENS LĪMEŅI pacēlās decembra sākumā kūstot sniegiem, un turas arvien. 


draudzīgas SAITES - 


LATVIJAS EZERI - http://ezeri.lv

Dabas retumu krātuves logo ar saiti uz ūdeņiem


Dabas retumu krātuve -


dziedava.lv logo ar saiti uz upju foto

Krāšņākās upju  foto - dziedava.lv

LĢIA logo ar saiti uz vietvārdu datu bāzi


Vietvārdu

Datu bāze ~Vides kluba logo ar hipersaiti


Lapas noformējumā izmantotas dāvinātas Vitas Strautnieces,Otīlijas Kovaļevskas,   Līgas Harperes, Viestura Vintuļa un Laura Erenpreisa fotogrāfijas.

   Piliena spēks straumē ! 

No Salacas kā dvaša ceļas tvaiks,  (Harijs Heislers) 

Vasara, vasara, - Balts pa zaļu - Paskraidās, padzenas. Plaukš! iekš upes!  (RAINIS) 

Rīgas līcis Nemuna Mudava

Lai ātrāk atrastu meklējamo upīti lieto SARAKSTS / MEKLĒTĀJS Ctrl+F 

~ Notikumi ~

Grāmatām par Svētupi papildinājums - novadpētniecisks apkopojums un arheoloģisks atziņu apkopojums; Nordik. 

Lasi vairāk.07.26. - Plūdi Valkā vasarā; 

06. 2016. - Sausums upēs ...un prātos?!; 

24.02.2016. - No Abavas līdz Zilupei 


Upēs SAUSUMS - Daugavā vēsturiski zemākais pa-vasara līmenis. Lģmc dati

Vasara 2015 - vairāki negadījumi ar masveidīgu zivju bojāeju (Slocene).

VARA M inistrija esot izstrā-dājusi pretplūdu pasākumu plānu..Plašāk - sarunas/jaunumi/


Tīmekļa KAMERAS

patreiz Daugava JĒKABPILĪ;  

Mērsraga kanāls un osta LĪCĪ; 

Pāvilosta SAKAS upe grīvā;

Daugava CENTRĀ pirms ostas; 


 
Vēro atrodi un padalies!


Arī TAVS pienesums - LĪDZDALĪBA;


 PAšREIZ upes.lv RODAMI DATI PAR   
3 9 9 6
UPĒM, grāvjiem un KANĀLIEM

Daugava      Gauja          Lielupe       Venta          Salaca       Baltijas jūra    Rīgas līcis    Nemuna    Mudava

Sākam jaunu straumi -

Kas IR upes.lv? Mēģinājums tīmekļa vidē veidot vietni lai apkopotu dažādos papīra iespieddarbos izlaistītas ziņas par upītēm, strautiem, avotiem. (kuri bieži izrādās kanāli un grāvji...)

Kas NEBŪS upes.lv?! Te nav domāts priekš ūdenstūristiem vai makšķerniekiem kuriem ir daudzas lapas. Atbildes uz jaunākajām krustvārdu mīklām un skolas projektiem meklējamas pašam - iespēja ir tapusi!

2014. gada Vilku laika sākumā.

Spiežot POGU ar Dižupes nosaukumu jaunā logā  atvērsies ZIŅU PŪRS. Patreiz lielākā daļa informācijas par ūdeņiem sasieta ar Wikipediju, kamēr pakāpeniski aizpildam ar savu un patiesāku. (2013. Sala laiks). 

Apsveicu visus klātesošos un tuvojošos aiz līkuma! Jūs piedalaties Latvijas 12 tūkstošu UPJU saimes kopā sasaukšanā. Te redzamais ir pirmais mēģinājums savākt vienkopus ziņas par ūdenstecēm, visdažādākajām - strautiem, valkiem, urgām, grāvjiem, kanāliem. Nevarēs apiet arī avotus, ezerus un purvus, visus kuri jel kā saistīti ar virszemes ūdens apriti.              2013. Veļu mēneša 23. diena.

Jaunajā upes.lv  lapā aicinu Tevi pievienoties ar vērojumiem, atmiņām, atradumiem vai jebko citu par Latvijas ūdeņiem. Vai esi kādu no tiem reiz meklējis un nesasmēlis?! Veidosim mūsu zemes ūdeņu krājumu KOPĀ! Pārskati savu foto krājumu - ilustrācijai ļoti derēs attēli. Tamdēļ izveidota  līdzdalības lapa. Augstāk redzamas ieceres un papildināmais. Šobrīd viss  attīstās un mainās.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

do not click here