No Salacas kā dvaša ceļas tvaiks, / Šim decembrim ik solis ir tik maigs,...       (H.Heislers.)

Daugava   Gauja     Lielupe   

- enciklopēdijas, vecas un jaunas grāmatas ar dažādām shēmām, ceļveži un apraksti, pat avīzes.

Lasāmais, skatāmais~

~ KARTES, shēmas, LOCIJAS

~ GRĀMATAS, ZiNĀTNISKI RAKSTI

~ VIDRŪPE ; PĒTĪJUMI

~  KULTŪRAS atspulgi, PERSONĪBAS

~  CEĻOTĀJIEM

~ hidrogrāfa ĀBECE, termini

vēsturiski attēli, fotogrāfijas, arī kartes - savietojot kopā ar izlasīto Tev izveidos savu ainu.


VIETA LMT
LOGO

Wondermondo - pasaules brīnumu rokasgrāmata -Informācija par pasaules dabas un kultūras brīnumiem.

WonderMondo logo ar saiti uz sākumlapu

Wodermondo logo ar siti uz pasaules upēm


MĀRUPĪTE ~ vai timeklī ir vēl kāda vienai upei lapa veltīta?!

Mūsu Daugava - tā ir Lielvārdes skolas vietne par mazajām pietekām.

Lapas noformējumā izmantotas dāvinātas Vitas Strautnieces,Otīlijas Kovaļevskas,   Līgas Harperes, Viestura Vintuļa un Laura Erenpreisa fotogrāfijas. 

   Piliena spēks straumē ! 

Upe apklusa stingumā kalta, visa pasaule atkal ir balta!     (Harijs Heislers)

Vasara, vasara, - Balts pa zaļu - Paskraidās, padzenas. Plaukš! iekš upes!  (RAINIS)

Venta      Salaca    Baltijas jūra

~ upju upes ~

 PATREIZ upes.lv RODAMI DATI PAR   
3 9 6 4
UPĒM, grāvjiem un AVOTIEM

Augšējā stūrī  Valodas  ir vieta kur atrast mūsu upju galus.


draudzīgas SAITES - 


LATVIJAS EZERI - http://ezeri.lv

Dabas retumu krātuves logo ar saiti uz ūdeņiem


Dabas retumu krātuve -


dziedava.lv logo ar saiti uz upju foto

Krāšņākās upju  foto - dziedava.lv

LĢIA logo ar saiti uz vietvārdu datu bāzi


Vietvārdu

Datu bāze ~Vides kluba logo ar hipersaiti

Rīgas līcis Nemuna Mudava

Lai ātrāk atrastu meklējamo upīti lieto SARAKSTS / MEKLĒTĀJS Ctrl+F 

~ Notikumi ~

Lasi vairāk - 17.11. Izstāde UPE Melānija;

Vasara 2016.07.26. - Plūdi Valkā vasarā;

2016.06. - Sausums upēs ...un prātos?!;

Upēs SAUSUMS - Daugavā vēsturiski zemākais pa-vasara līmenis. Lģmc dati

Ziema 2016 - paredzamie pali pārsniedz laivojamo līmeni pāris dienas.

Vasara 2015 - vairāki negadījumi ar masveidīgu zivju bojāeju (Slocene).

VARA M inistrija esot izstrā-dājusi pretplūdu pasākumu plānu..Plašāk - sarunas/jaunumi/

Timeklī jauna vietne - GAUJASISTABA.LV   lietojam, vērtējam un palīdzam attīstīties. Garākās upes augšgalam ir sava lapa!


Tīmekļa KAMERAS

patreiz Daugava JĒKABPILĪ;  

Mērsraga kanāls un osta LĪCĪ; 

Pāvilosta SAKAS upe grīvā;

Daugava CENTRĀ pirms ostas;

 
Vēro atrodi un padalies!

Arī TAVS pienesums - LĪDZDALĪBA;

 PAšREIZ upes.lv RODAMI DATI PAR   
3 9 6 4
UPĒM, grāvjiem un KANĀLIEM

Daugava      Gauja          Lielupe       Venta          Salaca       Baltijas jūra    Rīgas līcis    Nemuna    Mudava

Sākam jaunu straumi -

Kas IR upes.lv? Mēģinājums tīmekļa vidē veidot vietni lai apkopotu dažādos papīra iespieddarbos izlaistītas ziņas par upītēm, strautiem, avotiem. (kuri bieži izrādās kanāli un grāvji...)

Kas NEBŪS upes.lv?! Te nav domāts priekš ūdenstūristiem vai makšķerniekiem kuriem ir daudzas lapas. Atbildes uz jaunākajām krustvārdu mīklām un skolas projektiem meklējamas pašam - iespēja ir tapusi!

2014. gada Vilku laika sākumā.

Spiežot POGU ar Dižupes nosaukumu jaunā logā  atvērsies ZIŅU PŪRS. Patreiz lielākā daļa informācijas par ūdeņiem sasieta ar Wikipediju, kamēr pakāpeniski aizpildam ar savu un patiesāku. (2013. Sala laiks). 

Apsveicu visus klātesošos un tuvojošos aiz līkuma! Jūs piedalaties Latvijas 12 tūkstošu UPJU saimes kopā sasaukšanā. Te redzamais ir pirmais mēģinājums savākt vienkopus ziņas par ūdenstecēm, visdažādākajām - strautiem, valkiem, urgām, grāvjiem, kanāliem. Nevarēs apiet arī avotus, ezerus un purvus, visus kuri jel kā saistīti ar virszemes ūdens apriti.              2013. Veļu mēneša 23. diena.

Jaunajā upes.lv  lapā aicinu Tevi pievienoties ar vērojumiem, atmiņām, atradumiem vai jebko citu par Latvijas ūdeņiem. Vai esi kādu no tiem reiz meklējis un nesasmēlis?! Veidosim mūsu zemes ūdeņu krājumu KOPĀ! Pārskati savu foto krājumu - ilustrācijai ļoti derēs attēli. Tamdēļ izveidota  līdzdalības lapa. Augstāk redzamas ieceres un papildināmais. Šobrīd viss  attīstās un mainās.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

do not click here